logo
dotted
 
pic
 
Ansvarsfraskrivelse
line_2color

Formål
Denne webside www.rogr.dk er udarbejdet af Revision & Råd, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab med det formål at give information om firmaet samt almen information indenfor firmaets arbejdsområder.

Videregivelse af information
Informationer fra siderne må viderebringes eller kopieres, når Revision & Råd, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab angives som kilde, og der henvises til denne tekst eller teksten gengives i sin helhed.

Ansvar for indhold
Revision & Råd, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle faktuelle, forståelses- eller indholdsmæssige fejl og for de tab, som måtte opstå for de personer eller virksomheder, der udelukkende sætter deres lid til indholdet på de enkelte sider under www.rogr.dk eller de til siderne relaterede dokumenter.

De på websiden angivne links henviser til andre websider, som Revision & Råd, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab ikke har medvirket ved udarbejdelsen af og som derfor ikke er undergivet vor kontrol eller for hvilke vi har foretaget godkendelse eller anden evaluering. Henvisning til andre websider skal derfor kun opfattes som en tidsbesparende service fra vort firma.

Kontakt
I tilfælde af tvivl om indholdet eller forståelsen af nærværende kontaktes statsautoriseret revisor Jan Grevelund - jag@rogr.dk

Til forsiden

line_2color
grey
Svendborgvej 83 / 5260 Odense S / Telefon +45 66 12 11 12 / Telefax +45 65 91 26 45/ CVR-nummer 36 92 33 18 / Ansvarsfraskrivelse