logo
dotted

Vi vil være det bedste alternativ

placeholder
 
Vi er kendt for:
line_2color

• Tillid mellem kunde og revisor
• Merværdi for kunden
• Kreativitet
• Innovative løsninger
• Omhyggelighed og kvalitet

Partnerne i Revision & Råd har mere end 25 års erfaring i revision og rådgivning af små og mellemstore virksomheder, herunder selskaber med grænseoverskridende virksomhed. Vi betjener kunder indenfor både håndværk, industri, handel og service.

Vore kerneydelser er revision, regnskab, skat og rådgivning.  Vi er tæt på vore kunder og leverer rådgivning og innovative løsninger, der passer til vore kunders egen strategi og kreativitet. Tillid mellem revisor og kunde er et nøgleord for os. Vort koncept bygger på at skabe merværdi hos vore kunder. Et råd fra os skal mindst kunne betale regningen for vor rådgivning. Derfor er der på alle kundesager tilknyttet en statsautoriseret revisor og partner, der udfører eller overvåger rådgivnings- eller revisionsopgaven.

Vi arbejder hurtigt og effektivt, anvender altid nyeste teknologi og online databaser til optimering af vor viden, til gavn for vort arbejde og vore kunder. Gennem samarbejde med pengeinstitutter, advokater og andre specialister er vi altid i stand til at servicere vore kunder og tilbyde et optimalt resultat. Nationalt og internationalt samarbejder vi med andre revisionsfirmaer og specialister om løsning af specialopgaver, hvor vi ikke selv besidder spidskompetence.

Vore kunder har ret til at forvente en høj kvalitet. Vi arbejder efter et kvalitetssæt, der er undergivet regelmæssig kontrol, både af det offentlige (Revisortilsynet) og Foreningen af Statsautoriserede Revisorer,  som vi naturligvis er medlem af. Ved alle kvalitetskontroller, senest i 2016 er vores kvalitet blevet godkendt uden anmærkninger.

line_2color
grey
Svendborgvej 83 / 5260 Odense S / Telefon +45 66 12 11 12 / Telefax +45 65 91 26 45/ CVR-nummer 36 92 33 18 / Ansvarsfraskrivelse